حدیث روز
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله: کسی‌که قائم از فرزندان مرا انکار کند، پس همانا مرا انکار کرده است - مصدر کتاب منتخب الاثر تألیف آیت الله العظمی صافی قدس سره

یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024 ساعت ×
زنانی که ازدواج با آنان حرام است
۰۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱:۵۱
زنانی که ازدواج با آنان حرام است در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره
پ
پ

زنانی که ازدواج با آنان حرام است

مسأله 2393. ازدواج با زن‎هایی که با انسان محرم هستند، مثل مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر زن حرام است.

مسأله 2394. اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید، اگر چه با او نزدیکی نکند، مادر و مادر مادر آن زن، و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم می‎شوند.

مسأله 2395. اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه دختری و پسری آن زن هر چه پایین روند؛ چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند، به آن مرد محرم می‎شوند.

مسأله 2396. اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی نکرده باشد، تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی‎تواند با دختر او ازدواج کند.

مسأله 2397. عمه و خاله خود شخص و عمه و خاله پدر، و عمه و خاله پدر پدر و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادر مادر، هر چه بالا روند به انسان محرمند.

مسأله 2398. پدر و جد شوهر هر چه بالا روند، و پسر و نوه پسری و دختری او هر چه پایین آیند؛ چه در موقع عقد باشند، یا بعداً به دنیا بیایند، به زن او محرم هستند.

مسأله 2399. اگر زنی را برای خود عقد کند؛ خواه دائمه باشد یا غیر دائمه تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی‎تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.

مسأله 2400. اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق گفته می‎شود طلاق رجعی دهد، در بین عده نمی‎تواند خواهر او را عقد نماید، و اگر زنی را متعه کرده باشد و مدت او را بخشیده یا تمام شده باشد، در عده او بنابر احتیاط لازم نباید خواهر او را بگیرد، بلکه در عده طلاق بائن هم که بعداً بیان می‎شود، احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با خواهر او خودداری نماید.

مسأله 2401. انسان نمی‎تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج کند، ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید، و بعداً زن بگوید: به آن عقد راضی هستم؛ اشکال ندارد، لکن احتیاط مستحب مؤکد آن است که دوباره او را عقد نماید.

مسأله 2402. اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزاده او را عقد کرده و حرفی نزند، چنانچه بعداً رضایت ندهد، عقد آنان باطل است.

مسأله 2403. اگر انسان پیش از آن که دختر خاله خود را بگیرد با مادر او زنا کند، دیگر نمی‎تواند با او ازدواج نماید، و بنابر احتیاط واجب دختر عمه نیز همین حکم را دارد.

مسأله 2404. اگر با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج نماید، و پیش از آن که با آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید، احتیاط واجب آن است که از ایشان جدا شود.

مسأله 2405. اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط واجب آن است که با دختر او ازدواج نکند، ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند، و بعد با مادر او زنا کند آن زن بر او حرام نمی‎شود، و اما اگر بعد از عقد و پیش از آن که با او نزدیکی کند، با مادر او زنا نماید، احتیاط واجب آن است که آن زن را طلاق دهد و دیگر هم او را نگیرد.

مسأله 2406. زن مسلمان نمی‎تواند به عقد کافر در آید، و مرد مسلمان هم نمی‎تواند با زن کافره غیر اهل کتاب ازدواج نماید، ولی متعه‌کردن زن اهل کتاب، مانند یهود و نصاری مانعی ندارد، بلکه جواز ازدواج آنان به طور دائم نیز خالی از قوت نیست، ولی در صورت تمکن از ازدواج با مسلمه، کراهت شدیده دارد، بلکه در این صورت احتیاط ترک نشود.

مسأله 2407. اگر با زنی که در عده طلاق رجعی است زنا کند، آن زن بر او بنابر احتیاط واجب حرام می‎شود، و اگر با زنی که در عده متعه یا طلاق باین یا عده وفات است زنا کند، بعداً می‎تواند او را عقد نماید، اگرچه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند، و معنای طلاق رجعی و طلاق باین و عده متعه و عده وفات در احکام طلاق گفته خواهد شد.

مسأله 2408. اگر با زن بی‎شوهری که در عده نیست زنا کند، بعداً می‎تواند آن زن را برای خود عقد نماید، ولی احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند، بعد او را عقد نماید؛ و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند.

مسأله 2409. اگر زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند، چنانچه مرد و زن یا یکی از آنان بدانند که عده زن تمام نشده، و بدانند عقدکردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام می‎شود، اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد.

مسأله 2410. اگر زنی را برای خود عقد کند، و بعد معلوم شود که در عده بوده، در صورتی که با او نزدیکی کرده باشد، آن زن بر او حرام می‎شود، اگر چه هیچ‌کدام نمی‎دانسته‎اند که زن در عده است، و نمی‎دانسته‎اند عقد کردن زن در عده حرام است.

مسأله 2411. اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند، چه با او نزدیکی کرده باشد یا نه، واجب است فوراً از او جدا شود، و بعداً هم او را برای خود عقد نکند، و چنانچه نداند که شوهر دارد و با او ازدواج کند، پس اگر دخول واقع شود آن زن بر او حرام ابدی می‎شود، و اگر پیش از دخول متوجه شد، واجب است از او جدا شود، ولی بعداً می‎تواند او را برای خود عقد کند.

مسأله 2412. زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمی‎شود، و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، اگر مشهور به زانیه‌بودن شود، احتیاط لازم آن است که شوهر، او را طلاق دهد، و تا توبه نکند او را نگیرد، ولی باید مهرش را بدهد.

مسأله 2413. زنی را که طلاق داده‎اند و زنی که متعه بوده و شوهرش مدت او را بخشیده، یا مدتش تمام شده، چنان‌چه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع عقد شوهر دوم، عده شوهر اول تمام بوده، یا از راه غفلت یا معصیت در عده شوهر کرده، باید به شک خود اعتنا نکند.

مسأله 2414. مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده، بر لواط‌کننده در صورتی که بالغ بوده حرام است، ولی اگر گمان کند که دخول شده یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمی‎شود.

مسأله 2415. اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید، و بعد از ازدواج و دخول به زوجه، با آن شخص لواط کند، آنان بر او حرام نمی‎شوند، و اگر بعد از عقد و پیش از دخول لواط کند، بنابر احتیاط واجب آن زن بر او حرام می‎شود.

مسأله 2416. اگر کسی در حال احرام -که یکی از کارهای حج است- با زنی ازدواج نماید، عقد او باطل است، و چنانچه می‎دانسته که زن‌‌گرفتن بر او حرام است، دیگر نمی‎تواند آن زن را برای خود عقد کند.

مسأله 2417. اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج کند، عقد او باطل است، و اگر زن می‎دانسته که ازدواج‌کردن در حال احرام حرام است، باید بعداً با آن مرد ازدواج نکند.

مسأله 2418. اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج است به جا نیاورد، زنش که به واسطه احرام بر او حرام شده بود حلال نمی‎شود، و نیز اگر زن طواف نساء نکند، شوهرش که به واسطه احرام بر او حرام شده بود، حلال نمی‎شود، ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به یکدیگر حلال می‎شوند.

مسأله 2419. اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند، نباید پیش از آن که نه سال دختر تمام شود، با او نزدیکی و دخول کرد، و اگر پیش از آن که نه سالش تمام شود با او نزدیکی کرد، ظاهر این است که موجب حرمت نزدیکی با او بعد از نه سال نمی‎شود، اگر چه احتیاط این است که تا آخر عمر خصوصاً اگر افضا نموده باشد، از دخول به او با رضایت او خودداری نماید، و الا او را طلاق دهد.

مسأله 2420. زنی که شوهرش او را سه مرتبه طلاق داده بر شوهرش حرام می‎شود، ولی اگر با شرایطی که در کتاب طلاق گفته می‎شود با مرد دیگری ازدواج کند، بعد از مرگ یا طلاق شوهر دوم و گذشتن مقدار عده او، شوهر اول می‎تواند دوباره او را برای خود عقد نماید.

 

برای بازگشت به صفحه رساله بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (قدس سره)

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وبسایت منتشر خواهد شد.