حدیث روز
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله: کسی‌که قائم از فرزندان مرا انکار کند، پس همانا مرا انکار کرده است - مصدر کتاب منتخب الاثر تألیف آیت الله العظمی صافی قدس سره

یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024 ساعت ×

برچسب » صیغه دائم

مسائل متفرقه زناشویی
7 سال قبل

مسائل متفرقه زناشویی

مسائل متفرقه زناشویی در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

احکام متعه یا عقد غیر دائم
7 سال قبل

احکام متعه یا عقد غیر دائم

احکام متعه یا عقد غیر دائم در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

احکام عقد دائم
7 سال قبل

احکام عقد دائم

احکام عقد دائم در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

زنانی که ازدواج با آنان حرام است
7 سال قبل

زنانی که ازدواج با آنان حرام است

زنانی که ازدواج با آنان حرام است در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

شرایط عقد ازدواج
7 سال قبل

شرایط عقد ازدواج

شرایط عقد ازدواج در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

دستور خواندن عقد غیر دائم
7 سال قبل

دستور خواندن عقد غیر دائم

دستور خواندن عقد غیر دائم در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

احکام عقد
7 سال قبل

احکام عقد

احکام عقد در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

احکام ازدواج و زناشویی
7 سال قبل

احکام ازدواج و زناشویی

احکام ازدواج و زناشویی در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

عیب هایی که به واسطه آنها می شود عقد را به هم زد
7 سال قبل

عیب هایی که به واسطه آنها می شود عقد را به هم زد

عیب هایی که به واسطه آنها می شود عقد را به هم زد در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

دستور خواندن عقد دائم
7 سال قبل

دستور خواندن عقد دائم

دستور خواندن عقد دائم در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره