حدیث روز
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله: کسی‌که قائم از فرزندان مرا انکار کند، پس همانا مرا انکار کرده است - مصدر کتاب منتخب الاثر تألیف آیت الله العظمی صافی قدس سره

چهارشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 12 June , 2024 ساعت ×

آرشیو ماهانه : مهر 1395

احکام حج
7 سال قبل

احکام حج

احکام حج در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

زکات فطره
7 سال قبل

زکات فطره

زکات فطره و مصرف زکات فطره در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

مسایل متفرقه زکات
7 سال قبل

مسایل متفرقه زکات

مسایل متفرقه زکات در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

نیت زکات
7 سال قبل

نیت زکات

نیت زکات در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

شرایط کسانى که مستحق زکاتند
7 سال قبل

شرایط کسانى که مستحق زکاتند

شرایط کسانى که مستحق زکاتند در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

مصرف زکات
7 سال قبل

مصرف زکات

مصرف زکات در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

زکات نصاب گوسفند
7 سال قبل

زکات نصاب گوسفند

زکات نصاب گوسفند در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

زکات نصاب گاو
7 سال قبل

زکات نصاب گاو

زکات نصاب گاو در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

زکات نصاب شتر
7 سال قبل

زکات نصاب شتر

زکات نصاب شتر در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

زکات شتر و گاو و گوسفند
7 سال قبل

زکات شتر و گاو و گوسفند

زکات شتر و گاو و گوسفند در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره